Tải lên

Đang tải...

Bạn đang xem YouTube bằng Tiếng Việt. Bạn có thể thay đổi tuỳ chọn này bên dưới .
You're viewing YouTube in Vietnamese. You can change this preference below.

Mariko Nogami – Chopin Piano Competition 2015 (preliminary round)

11.530 lượt xem

Đang tải...

Đang tải...

Đang tải...

Xếp hạng sẵn có khi video được thuê.
Tính năng này hiện không có. Vui lòng thử lại sau.
Xuất bản 20 thg 4, 2015

The 17th International Fryderyk Chopin Piano Competition - Preliminary round - Day 6 - First session

Mariko Nogami (Japonia / Japan)

Fryderyk Chopin, Nokturn Des-dur op. 27 nr 2 / Nocturne in D flat major, Op. 27 No. 2 (2:08)
Fryderyk Chopin, Etiuda F-dur op. 10 nr 8 / Etude in F major, Op. 10 No. 8 (8:21)
Fryderyk Chopin, Etiuda As-dur op. 10 nr 10 / Etude in A flat major, Op. 10 No. 10 (10:50)
Fryderyk Chopin, Etiuda a-moll op. 25 nr 11 / Etude in A minor, Op. 25 No. 11 (13:08)
Fryderyk Chopin, Mazurek Des-dur op. 30 nr 3 / Mazurka in D flat major, Op. 30 No. 3 (17:07)
Fryderyk Chopin, Scherzo cis-moll op. 39 / Scherzo C in sharp minor, Op. 39 (20:00)

http://www.chopincompetition2015.com
Download app:
iOS Vesrsion: https://itunes.apple.com/pl/app/konku...
Android Version: https://play.google.com/store/apps/de...

Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCSTX...

  • Danh mục

  • Giấy phép

    • Giấy phép chuẩn của YouTube

Đang tải...

Quảng cáo
Khi bật tính năng tự động phát, video được đề xuất sẽ tự động phát tiếp.

Tiếp theo


để thêm video này vào Xem sau

Thêm vào

Đang tải danh sách phát...